• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.05.2019

Prijava nastale štete u poplavama

Obavještavamo građane Općine Maglaj koji su pogođeni poplavama od 13.05.2019. godine da nastalu štetu mogu prijaviti u Službi Civilne zaštite Općine Maglaj u zakonskom roku koji traje 8 dana od dana dešavanja poplave. Prijava se radi na standardnom obrascu PR-Š koji se nalazi u službi Civilne zaštite a obrazac takođe možete preuzeti ovdje:

Obrazac u DOC formatu

Obrazac u PDF formatu

 Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona:  032 465 838 ili na e-mail: civilna@maglaj.ba

 

Služba Civilne zaštite Općine Maglaj