• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.04.2019

Održan sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana, prevencije i borbe protiv korupcije

 

Danas je održan sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana, za prevenciju i borbu protiv korupcije u Općini Maglaj. Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja KAM iz Zenice, koja je članica Antikorupcijske mreže Account u BiH, predstavila je do sada urađene aktivnosti.

„Obavljeno je istraživanje putem upitnika, koje su popunili uposlenici Općine Maglaj i urađena je kvalitativna i kvantitativna analiza upitnika na osnovu kojeg će biti definirani strateški pravci u dokumentu Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije općine Maglaj“, kazala je direktorica Bektaš.