• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.11.2018

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA MAGLAJ: OBAVIJEST

 

Općinska izborna komisija Maglaj obavještava osobe koje su bile imenovane za predsjednike i članove biračkih odbora i njihove zamjenike angažirane na dan izbora 7. oktobra da su sredstva za isplatu naknada za rad doznačena od strane Centralne izborne komisije BiH i da su prenesena na račune ovih osoba.

Ovom prilikom OIK napominje osobe koje su pozivane da dostave brojeve tekućih računa, a to još nisu učinile, da to urade odmah, jer im naknada za rad neće biti isplaćena bez podatka o tekućem računu kod banke.