• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.04.2018

Javni poziv za izražavanja interesa za fizička lica s područja općine Maglaj za Projekat "Javni radovi za siguran život"

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH.

Projekat predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva (s naglaskom na povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe). Osim toga, projekat planira podržati jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa zavodima za zapošljavanje ili centrima za socijalnu pomoć, u realizaciji kvalitetnih i efikasnih programa podrške zapošljavanju kroz javne radove ili slične mjere za zapošljavanje, te na taj način pružiti podršku dugoročno nezaposlenim i socijalno isključenim kategorijama stanovništva u odabranim JSL.

S tim u vezi, Općina Maglaj će uz podršku LIR projekta implementirati projekat „JAVNI RADOVI ZA SIGURAN ŽIVOT“.

Projekat predviđa uređenje i sanaciju lokalne infrastrukture i zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba na sezonski poslovima.

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.