• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.04.2018

Obavijest za poljoprivrednike

 

Općina Maglaj u saradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu Sarajevo, a zbog iskazane potrebe poljoprivrednih proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom povrća, organizira edukativnu radionicu iz oblasti plasteničke proizvodnje povrća.

 

Edukacija će se održati 05.04.2018. godine (četvrtak) u sali Općinskog vijeća Maglaj ( zgrada JU Dom kulture "Edhem Mulabdić") u 16,00 sati, a predavač će biti dr. Omer Kurtović stručnjak iz oblasti povrtlarstva i direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu sudionici na navedenoj edukaciji kako bi stečena znanja i tehnologije mogli prenijeti na vlastitu proizvodnju.