• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2018

CEB II: Očekuje se završetak radova u mjesecu maju

 

U toku su pripreme za uređenje vanjskog dijela zemljišta, ali se radi i na unutrašnjem dijelu zgrade kao što je navlačenje fasade, keramički radovi i postavljanje radijatora za centralno grijanje.

Važno je napomenuti da se zbog loših vremenskih prilika ( velikih snježnih padavina, kiša i većih minusa ) radovi na objektu nisu mogli izvoditi po planiranoj dinamici, kao i da se radovi nisu izvodili u periodu od 01.01.2018. do 03.01.2018. godine zbog novogodišnjih praznika. Ukupna realizacija i dinamika ostvarena od 16.05.2017. godine pa do 31.01.2018. godine iznosi 40,12 % , a što nije u skladu sa planiranom dinamikom, te se prema procjeni Nadzora radovi neće završiti do planiranog roka od 11.03.2018. godine i rok za završetak istih se treba produžiti prema procjeni za cca 60 dana, odnosno do 15.05.2018. godine.

Petnaest stambenih jedinica unutar ovog objekta namjenjeno je za socijalno stanovanje 28 osoba koje danas žive u kolektivnom centru u Maglaju.

Projekt "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja - CEB 2" se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra biti preseljeno u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

Vrijednost ovog projekta je oko 855.000 KM, (više od 670.000 KM kreditnih sredstava CEB-a, ostatak je osigurala Općina Maglaj), rok za izgradnju je 300 kalendarskih dana.

Izvođač radova u Maglaju je GTR d.o.o. Mostar, a projektant je Still Projekt.