• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.03.2018

Projekat za oporavak od poplava: Preliminarna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata na području općine Maglaj

 

 

U prilogu možete pogledati Preliminarnu rang listu Projekta oporavka od poplava/klizišta u 2014. godini LISTA.

Na rezultate Preliminarne liste aplikanti mogu uložiti prigovor, uz odgovarajući dokaz u roku od 14 dana od dana objave liste. Za svaki zaprimljeni prigovor općinska/gradska služba je dužna izdati potvrdu o prijemu dokumenta. Dobijenu potvrdu je neophodno sačuvati kao dokaz o uloženoj žalbi. Komisija za odabir će obavijestiti podnositelja o donesenoj odluci po prigovoru pismenim putem i utvrditi konačnu rang listu odabranih korisnika u roku od 7 dana po isteku žalbenog roka.

Prigovor dostaviti u zatvorenoj koverti na Pisarnicu općine Maglaj sa naznakom- NE OTVARAJ, Prigovor na Preliminarnu rang listu Projekta oporavka od poplava/klizišta u 2014. godini, ulica Viteška br.4, 74 250 Općina Maglaj.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.