• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.01.2018

U toku konferencija – „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u sаrаdnji sа Grupаciјоm Svјеtskе bаnkе i Britаnskоm аmbаsadоm u Bоsni i Hеrcеgоvini u оkviru „Prојеktа pоbоlјšаnjа lokalnog okruženja za investiranje“ оrgаnizirali su danas konferenciju nа tеmu „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“ u Konjicu, kojoj prisustvuje i Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić.

Prije početka konferencije medijima su se obratili federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i ispred grupacije Svjetske banke, viši specijalista za razvoj privatnog sektora Međunarodne finansijske korporacije – IFC Tarik Šahović.

Cilj ove konferencije je uz aktivno učešće učesnika konferencije, predstavnika općinskih službi iz općina sa područja Federacije BiH, predstaviti koncept o uspostavi razmjene iskustava regulatorne reforme između općina, kao resursnih centara, u svrhu većeg lokalnog ekonomskog razvoja, te pružiti odgovore na pratkična pitanja i izazove u ovom segmentu s kojim se suočavaju jedinice lokalne samouprave te predstaviti neke uspješne primjere u Federaciji Bosne i Hercegovine.