• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.01.2018

OBAVIJEST iz Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

S obzirom na učestale poteškoće u obradi zahtjeva i upite iz općina u prošloj godini, molimo poljoprivrednike da obrate pažnju na sljedeće u vezi prijave promjena (ažuriranja) podataka u Registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenta:

 

   * Svako poljoprivredno gospodarstvo, koje se bavi animalnom i/ili biljnom proizvodnjom dužno je prijaviti nastale promjene, odnosno ažurirati podatke na poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 31.03.,  kao što je propisano Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine FBiH“ br. 42/08). Sva poljoprivredna gospodarstva koja naknadno (nakon ovog datuma) prijave promjene, gube pravo prijave na novčane podrške u 2018. godini.

  *  Svi klijenti koji se prvi put upisuju u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, a prijavljuju se za novčane podrške u 2018. godini također se trebaju upisati u navedenom roku od 01.01.do 31.03. ove godine.

 * Klijenti koji žele uraditi promjenu organizacionog oblika, trebaju to uraditi u gore navedenom vremenskom periodu, jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva neće se uzimati u obzir za novčane podrške u ovoj godini.

 * Molimo vas da i sve ostale promjene podataka koje se odnose na osnovne podatke Vašeg gospodarstva kao npr: bankovne podatke, kontakt telefon, školovanje, broj članova, i sl. također prijavite, jer se svi ti podaci koriste pri obradi zahtjeva, izradi izvještaja i budućih planova.