• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.01.2018

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj

 

S obzirom na značaj Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području općine Maglaj i potrebe njenog prilagođavanja aktuelnoj situaciji i potrebama stanovništva, pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici Javnih ustanova, NVO i drugih Udruženja građana da prisustvuju Javnoj raspravi koja će se održati u srijedu ( 17.januara 2018. godine ) sa početkom u 13:30 sati u sali Općinskog vijeća- zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ i tako daju svoj doprinos u kreiranju kvalitetnog dokumenta.

Nacrt Odluke se može pregledati i izvršiti detaljan uvid   OVDJE  ili na info šalteru Općine Maglaj.

Svi prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na Protokol Općine Maglaj- Šalter sala Općine Maglaj sa naznakom- za Službu za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Općina Maglaj.