• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.04.2017

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2016/2017.

U prilogu možete preuzeti preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju sve uvjete za dodjelu stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2016/2017. godinu →Download

Sve eventualne prigovore na preliminarnu listu kandidati mogu podnijeti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti u roku od 8 dana, od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči Općine Maglaj i web stranici Općine.