• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.03.2017

U petak prezentacija Naučno-istraživačkog projekta „Koncentracija teških metala i ukupnih karbonata u tlu šire okoline Maglaja”

Pozivaju se građani općine Maglaj da prisustvuju prezentaciji Naučno-istraživačkog projekta „Koncentracija teških metala i ukupnih karbonata u tlu šire okoline Maglaja”, 03.03.2017. godine (petak) u 18 sati u sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić“.

Taj projekat realizuje Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Voditelj projekta je dr. sc. Elvir Babajić, docent sa istoimenog fakulteta. U realizaciju projekta su, osim 9 nastavnika i asistenata, uključeni i studenti RGGF-a, među kojima je i naš sugrađanin Samir Ustalić.

Projektom je obuhvaćena šira okolina Maglaja, poplavljena i nepopavljena područja, sa koje je u periodu 5-6. novembra 2016. godine, prikupljeno ukupno 45 uzoraka tla na kojima je analiziran sadržaj teških metala i još 27 elemenata u tragovima u jednom od najreferentnijih laboratorija (ACME lab, Vankuver - Kanada), dok je sadržaj ukupnih karbonata analiziran u laboratorijama RGGF-a.