• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.02.2017

USKORO OBJAVA JAVNIH POZIVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA ZAVODA

Federalni zavod za zapošljavanje će 2.3.2017. godine na svojoj internet stranici objaviti javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje), Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 objavljivat će se dva puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu polovinu ukupno predviđenih sredstava za Program, s tim da će prva objava javnih poziva za sve programe uslijediti 2.3.2017. godine.

Za Program sufinansiranja samozapošljavanja Startup u 2017. godini predviđeno je ukupno tri miliona maraka, a planirano je da bude obuhvaćeno 800 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Sve dodatne informacije vezane za pomenute Programe, možete naći na stranici fzzz.ba