• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2017

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki općine Maglaj za 2017. godinu

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj 8/07, 3/08 i 6/08) u skladu sa Budžetom Općine Maglaj za 2017. godinu, a na prijedlog Komisije za izradu Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Maglaj
za 2017. godinu


I

Općina Maglaj, kao Ugovorni organ iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Ugovorni organ), utvrđuje stvarne potrebe za nabavku radova, roba i uluga u kalendarskoj 2017. godini. U skladu sa Budžetom za 2017. godinu, a s ciljem osiguranja svega što je potrebno za djelokrug rada Ugovornog organa, donosi se Plan javnih nabavki, koji sadrži podatke o: predmetu nabavke, CPV oznaci, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka, planiranom početku i završetku postupka i izvoru finansiranja.

II

Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da promjeni vrstu postupka kao i procjenjenu vrijednost nabavke na temelju obrazloženja zasnovanog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

III

Za sve nabavke predviđene Planom javnih nabavki obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama. Neplanirane javne nabavke mogu se provesti na osnovu pojedinačne odluke, koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i utemeljenosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja Plana javnih nabavki. U tom slučaju Ugovorni organ zadržava pravo da naknadno izvrši izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki.

IV

Plan javnih nabavki objavit će se na web stranici Ugovornog organa, www.maglaj.ba.

V

Tabela Plan javnih nabavki za 2017. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Odluka >> Download

Plan javnih nabavki >> Download