• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.02.2017

Javna rasprava o Urbanističkom planu Kosova

U skladu sa zaključkom Komisije za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša broj 02-05-1- 2157/16 od 26.01.2017. godine a povodom zahtjeva Mjesne zajednice Kosova za rješavanje planske dokumentacije – Urbanističkog plana Kosova organizuje se JAVNA RASPRAVA dana 18.02.2017. godine u 11.00 sati u prostorijama doma Mjesne zajednice Kosova.

Urbanistički plan Kosova Maglaj je donesen od strane Općinskog vijeća Maglaj, Odlukom broj 02-1-1296/12 od 12.04.2012. godine, koji je Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj. 02-05-1-1684 /14 od 19.09.2014. godine stavljen van snage, čime je onemogućeno izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje na ovom području.

Planski dokument je donesen za prostorni obuhvat u površini od 70,60 hektaera za područje sa desne strane magistralnog puta M-17 i rijeke Bosne a koji je urađen u sadržaju i obimu koji je predviđen Zakonom o prostornom uređenju i građenju i Uredbi o jedinstvenoj metodologoiji za donošenje planskih dokumenata.

U cilju zauzimanja konačnih stavova za dalju realizaciju i provođenje postupaka vezanih za rješavanje planske dokumentacije za ovo područje pozivaju se stanovnici Mjesne zajednice Kosova da prisustvuju Javnoj raspravi iznesu svoja mišljenja i prijedloge.
Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina, korisnici prostora, pravne organizacije, privredni i drugi subjekti iz navedenog obuhvata planskog dokumenta da se uključe u javnu raspravu .
Zadužuje se Mjesna zajednica Kosova da na oglasnioj tabli Mjesne zajednice, postavi obavještenje o održavanju javne rasprave, kako bi svi stanovnici bili blagovremeno upoznati sa provođenjem javne rasprave.

Sve informacije mogu se dobiti u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove na tel. broj. 032 609 - 670 i 609 -671 i Mjesnoj zajednici Kosova na tel. broj. 616-031.

Dokument javnog poziva možete preuzeti ovdje >> Download