• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.10.2016

Završeno deminiranje u mjesnoj zajednici Krsno Polje-Bakotić

Dana 05.10.2016. godine u 13 sati je izvršena primopredaja deminiranog terena u MZ Krsno Polje – Bakotić na zadatku Klizište Krsno Polje – Straište, MAC ID 13914 (tehničko izviđanje). Deminirano je 23.127m2 prostora koji je predat krajnjem korisniku (privatno zemljište). Radove na deminiranju je izvodila deminerska organizacija „DEMIRA“ iz Orašja, radove je financirala Vlada SAD-a, a implementator projekta ITF