• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.09.2016

Potpisan sporazum za realizaciju pet infrastrukturnih projekata

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Općine : Maglaj, Žepče, Zavidovići i Vareš potpisali su sporazum o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata.

Općina Maglaj će ovih dana započeti sa realizacijom pet projekata :

1. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta na dionici MZ 17 Ravna-Oruče ;
2. Izgradnja lokalnog puta Strupina-Lukići ;
3. Završetak sportskog igrališta MZ Kopice ;
4. Uređenje pravoslavnog groblja u Crnojevićima po zahtjevu MZ Bočinja ;
5. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta Domislica-Čobe ;