• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.08.2016

Rezultati Javnog natječaja za grant sredstava u 2016. godini

Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava, grant sredstava za 2016. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu rang listu korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2016. godinu.

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđena je potencijalna rang liste korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima.
Korisnici grant sredstava Općine Maglaj su:

Poticaji novoosnovanim subjektima MSP:
1. Obrtnička radnja „WOOD PRODUCT“ vl. Mačković Saudin
2. Proizvodnja alu. elemenata „ALU MONDO“ vl. Šehić Adis
3. Građevinska radnja „III-A ZANATI“ vl. Kovačević Adnel
4. „Flexo-S“ Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
5. Građevinska radnja „H & P GRADANJA“ vl. Mehmedović Nermin
6. DOMAĆA RADINOST „SUVENIR“ vl. Hambašić Elvir
7. Građevinska radnja „KEPIĆ“ vl. Hadžić Semir

Poticaj poduzetništvu žena
1. Zanatsko, proizvodno i uslužno društvo „CREATIVE DESIGN“ d.o.o.

Jačanje konkurentnosti tehnološki savremenih subjekata MSP-a
1. Stolarska radnja „BAJRIĆ“ vl. Bajrić Muharem

Pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biće naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih financijskih sredstava.