• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.08.2016

Predstavljanje novog petogodišnjeg poljoprivrednog projekta vrijednog 16,3 miliona dolara - projekta Američke i Švedske Vlade u BiH

17.08.2016. godine u Sarajevu je organizovan informativni sastanak za aktuelne Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava USAID/Sweden FARMA II projekta za sektore mljekarstva i jagodastog voća.

Novi termini/lokacije su:
– Sarajevo: 17.08.2016. godine (srijeda) u 11:00 sati, u UNITIC Poslovnom centru, Fra Anđela Zvizdovića 1, mezanin.
– Banja Luka: 19.08.2016. godine (petak) u 11:00 sati, u prostorijama Privredne komore RS, Đure Daničića 1/II.

U odnosu na raniji plan po kojem su u Sarajevu trebali biti održani odvojeni sastanci za organizacije iz sektora jagodastog voća (16.8.) i sektora mljekarstva (17.8.), odlučeno je da se održi zajednički sastanak u Sarajevu (17.8.), te da se organizuje i sastanak u Banjoj Luci (19.8.). Sve prijavljene organizacije su o ovim izmjenama obaviještene i direktno putem e-maila. Rok za predavanje aplikacija ostao je isti (15.09.2016. godine do 16:00 sati).

Poziv je namjenjen za: udruženja poljoprivrednih proizvođača, zemljoradničke zadruge, registrovane poljoprivredne proizvođače (obrte) i privredna društva, za aplikante koji posluju dvije ili više godina. Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Više informacija možete naći na www.farmabih.ba/bs/press/pozivi/grantovi