• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.08.2016

Obavještenje

Dana 10.08.2016. godine se na dijelu općine Maglaj (novošeherski kraj) desila prirodna nesreća „grad“ koja je svojim djelovanjem oštetila imovinu ljudi, krovove, fasade, poljoprivredne usjeve, plastenike i sl.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike oštećene imovine da prijave nastalu štetu u prostorijama općine Maglaj i to: štetu na poljoprivrednim kulturama u kancelariju broj 23., a štetu na krovovima stambenih i pomoćnih objekata u kancelariju broj 67.