• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2016

Potpisan ugovor o izvođenju radova lijeve obaloutvrde

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Općina Maglaj i „Gradnja 1“ d.o.o Tešanj potpisali su tripartitni ugovor o izvođenju radova: "Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u centralnom dijelu grada kod gradskog mosta u Maglaju".

Ugovor su potpisali direktor Agencije, gdin. Sejad Delić, direktor Gradnje 1, gdin. Mevludin Bećiragić, te Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić. Ovim ugovorom Agencija obezbjeđuje sredstva u iznosu od oko 114 hiljada KM za izvođenje radova. Prava i obaveze Općine po ovom ugovoru su: da se riješi imovinsko-pravne odnose na trasi izvođenja radova, da obezbijedi urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje, te da zajedno sa Agencijom izvrši prijem radova.

Rok za završetak radova, koji su predmet ovog ugovora, je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.