• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.04.2016

Izgrađeno 10 kuća po sistemu "Ključ u ruke"

U okviru projekta "Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma" izgrađeno je 10 kuća po sistemu „Ključ u ruke“ za porodice povratnika i raseljenih lica koje su živjele u vrlo teškim uslovima.

Pored novih stambenih objekata koje su izgrađene početkom 2015. godine, porodice su dobile i pomoć u održivosti povratka, u implementaciji Hilfswerk Austria International (HWA), a to su:

1. Jahić Zineta, Misurići, majka troje djece, izgradnja kuće "Ključ u ruke";
2. Mehić Rifat, Misurići, petočlana porodica , izgradnja kuće "Ključ u ruke" i steona junica ;
3. Isić Elvir, Novi Šeher, petočlana porodica, izgradnja kuće "Ključ u ruke" i motokultivator sa prikolicom;
4. Jašić Elvir, Kopice, četveročlana porodica, izgradnja kuće "Ključ u ruke" i motokultivator sa prikolicom;
5. Križanac Anto, Strupina, dvočlana porodica, izgradnja kuće "Ključ u ruke" ;
6. Batarlo Mato, Mladoševica, tročlana porodica, izgradnja kuće "Ključ u ruke" ;
7. Kurjaković Islam, Novi Šeher, petočlana porodica, sanacija kuće "Ključ u ruke" i motokultivator sa prikolicom;
8. Torić Safeta, Ravna, tročlana porodica, izgradnja kuće "Ključ u ruke" i steona junica;
9. Kujrić Hatidža, Liješnica, samac, izgradnja kuće "Ključ u ruke"
10. Musić Hasan, Kopice, samac, izgradnja kuće "Ključ u ruke" i motokultivator sa frezom.