• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.07.2015

Puštena u rad Hidrološka stanica u Maglaju

Nova automatska Hidrološka stanica Maglaj ovih dana počela je sa radom. LED display naše stanice instaliran je i postavljen na početku Gradskog mosta. Novopostavljeni uređaj omogućava prikaz aktuelnih vrijednosti mjernih parametara: visine vodostaja rijeke Bosne, brzine protoka, temperature zraka, vlažnosti zraka, te pokazuje i današnji datum.

Ovaj projekat realizovala je Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, koja je tokom posljednjih 10-tak godina razvila, uspostavila i usavršila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti. Sistem se trenutno sastoji od preko 80 automatskih stanica opremljenih modernim sistemom mjerenja i prenosa podataka u hidrološki centar u okviru Informacionog sistema voda.