ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE I NACRTU KRITERIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU
 
Datum: 22.02.2017
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za studentske stipendije za akademsku 2016/2017. godinu i Nacrtu Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Maglaj za...

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU
 
Datum: 21.02.2017
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-05-1-170/17 od 01.02.2017. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj,...

POTPISAN UGOVOR SA DIREKTOROM “AGROPROJEKTA“ I ODRŽAN OKRUGLI STO SA POLJOPRIVREDNICIMA
 
Datum: 20.02.2017
Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić potpisao je ugovor sa direktorom „AGROPROJEKTA“ Nezirom Tanovićem o pružanju usluga-izrade projektne dokumentacije „Izrada Strategije razvoja poljoprivrede općine...

Uskoro prezentacija uzoraka tla poplavljenih i nepoplavljenih dijelova općine Maglaj
 
Datum: 17.02.2017
Student treće godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta – odsjek geologija Samir Ustalić je posjetio Općinskog načelnika kako bi ga upoznao o detaljima Naučno-istraživačkog projekta...

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA U VEZI NACRTA ZAKONA O OSNOVNOJ ŠKOLI I ZAKONA O SREDNJOJ ŠKOLI
 
Datum: 16.02.2017
U prisustvu sekretara Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Maida Pračića, stručnih saradnica Pedagoškog zavoda, predstavnika osnovnih i srednjih škola, sindikata, Centra za socijalni...

Otpočeo proces revizije „ Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godine“
 
Datum: 16.02.2017
Održana je prva sjednica Općinskog razvojnog tima za reviziju „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godine“. Ovo operativno i koordinaciono tijelo zaduženo je za vođenje procesa revizije...

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki općine Maglaj za 2017. godinu
 
Datum: 15.02.2017
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj 8/07, 3/08 i 6/08) u skladu sa...

Održana edukacija poljoprivrednih proizvođača iz oblasti proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru / plastenicima
 
Datum: 15.02.2017
U sali Općinskog vijeća poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru na području općine Maglaj prisustvovali su edukaciji.Firma PLANT d.o.o. iz Tuzle, koja se...

Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude po direktnom sporazumu
 
Datum: 15.02.2017
Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“ Sl. glasnik BiH” broj 39/14) i člana 5. stav 2. tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Općine Maglaj broj 01-49-552/15 od 05.03.2015....

Javna rasprava o Urbanističkom planu Kosova
 
Datum: 15.02.2017
U skladu sa zaključkom Komisije za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša broj 02-05-1- 2157/16 od 26.01.2017. godine a povodom zahtjeva Mjesne zajednice Kosova za rješavanje...

Općinski načelnik na razgovoru sa predstavnicima MZ Liješnica
 
Datum: 14.02.2017
Sa namjerom da se problem prelaska magistralnog puta M 17 u naselju Liješnica, gdje je prije nekoliko dana život izgubila jedanaestogodišnja djevojčica, došli su sa zahtjevima Općinskom načelniku....

Odluka o izboru najpovoljnije ponude
 
Datum: 14.02.2017
Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:39/14) a u vezi sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj:01-49-997/14-11 od...

PRO- Budućnost: Foto takmičenje/natjecanje simboličnog naziva “Kojeg je roda mir?”
 
Datum: 13.02.2017
Povodom obilježavanja 8. marta/ožujka, Međunarodnog dana žena, Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, poziva na foto takmičenje/natjecanje simboličnog naziva "Kojeg je...

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE
 
Datum: 10.02.2017
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru, da firma PLANT d.o.o. iz Tuzle, koja se između ostalog bavi proizvodnjom presadnica, organizuje...

Simboličan završetak radne sedmice za učenike područnih škola Bočinja, Ulišnjak i Jablanica
 
Datum: 10.02.2017
Danas je izuzetno poseban dan za učenike područnih škola Bočinja, Ulišnjak i Jablanica, jer je njihov zadnji radni dan u školi posebno nagrađen....