WEBMAIL

 
 
Prvi „BH Telecom dan sporta“ u našem gradu
26.08.2016
U organizaciji JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ i Sportske dvorane Maglaj, a uz veliku pomoć Generalnog sponzora BH Telecoma i Općine Maglaj i Općinskog načelnika, danas se u našem gradu održava prvi...

Građevinska firma "Zanati" pobjeđuje projektne izazove
26.08.2016
Izgradnja stambenih i visokostambenih objekata je glavni zadatak građevinske firme "Zanati" koja je osnovana 2006. godine....

Rezultati Javnog natječaja za grant sredstava u 2016. godini
25.08.2016
Na osnovu Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava, grant sredstava za 2016. godinu Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalnu rang listu korisnika grant...

Primopredaja IT opreme- Projekat IPA 2011
24.08.2016
Općinski načelnik, Mehmed Mustabašić i njegovi saradnici ugostili su menadžera Alpha d.o.o. gdina Rešada Mašića povodom primopredaje IT opreme....

Obavještenje za javnost o izlaganju nacrta plana na javni uvid
22.08.2016
Obavještava se javnost da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj 02-05-1- 1381 /16 od 02.08.2016. godine o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana "Centar...

Predstavljanje novog petogodišnjeg poljoprivrednog projekta vrijednog 16,3 miliona dolara - projekta Američke i Švedske Vlade u BiH
18.08.2016
17.08.2016. godine u Sarajevu je organizovan informativni sastanak za aktuelne Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava USAID/Sweden FARMA II projekta za sektore...

Obavještenje
17.08.2016
Dana 10.08.2016. godine se na dijelu općine Maglaj (novošeherski kraj) desila prirodna nesreća „grad“ koja je svojim djelovanjem oštetila imovinu ljudi, krovove, fasade, poljoprivredne usjeve,...

Demant službe civilne zaštite općine Maglaj na vijest o prirodnoj nesreći „grad“
16.08.2016
Pomoćnik općinskog načelnika, gdin. Anto Maglica, obraća se građanstvu Općine Maglaj demantom na vijest o prirodnoj nesreći „grad“....

Aktivnosti predstavništva njemačke privrede u BiH
15.08.2016
Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini želi predstaviti Njemačku inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „3rd CEE Procurement & Supply...

PROGRAM sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini iz grant sredstava Vlade Ze-do kantona
12.08.2016
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom...

 
 
   
 
© Copyright 2008 - 2016 Općina Maglaj - Sva prava zadržava vlasnik stranice
Development by MAGNET Studio